O nas warto, warto z nami.

“O nas warto, warto z nami – 15 lat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wnioski, rekomendacje i nowe wyzwania na przyszłość”.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w koalicji z Fundacją Zustricz i Fundacją Jaw Dikh serdecznie zaprasza na konferencję “O nas warto, warto z nami – 15 lat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wnioski, rekomendacje i nowe wyzwania na przyszłość”.

Celem konferencji, składającej się z sześciu paneli jest wymiana dobrych praktyk, sieciowanie, budowanie sojuszy i koalicji, promocja organizacji mniejszościowych jako partnera dla administracji publicznej i samorządów oraz rekomendacje zmian legislacyjnych, mechanizmów prawnych, projektów i strategii odpowiadających współczesnym wyzwaniom grup mniejszościowych.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu “Nationality, Ethnicity, and Coalition Building: Agenda Setting as a Mechanism for Collaboration Among Minority Groups in Poland” finansowego ze środków Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft oraz Dutch Jewish Humanitarian Fund.