Jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych

Dziś ukazał się Poradnik: Jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych. Szczególnie polecamy rozdział Jak mówić i pisać o Żydach autorstwa Anny Makówki- Kwapisiewicz i Anny Zielińskiej z naszego stowarzyszenia. Publikacja jest kierowana głównie do mediów, ale też do wszystkich, którzy chcą używać języka niedyskryminującego i wolnego od stereotypów.

Poradnik powstał z inicjatywy agencji FleishmanHillard, we współpracy merytorycznej z prof. dr hab. Ewą Kołodziejek oraz pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako zespół FleishmanHillard – specjalistki i specjaliści w obszarze komunikacji – czujemy współodpowiedzialność za język debaty publicznej. Chcemy, aby trafnie opisywał rzeczywistość, nie wykluczał i nie ranił. Ten cel przyświeca naszej kampanii, której elementem jest nasz Poradnik.

Szczególnie polecamy go dziennikarzom, osobom wypowiadającym się publicznie i pełniącym rolę medialnych ekspertów. Polecamy go również osobom zawodowo zajmującym się komunikacją, także tą wewnętrzną, kształtującym kulturę i relacje w miejscach pracy.

Poradnik powstał we współpracy z partnerami społecznymi, osobami i organizacjami, które na co dzień zajmują się problematyką grup narażonych na dyskryminację – pomagają, edukują, walczą z uprzedzeniami. To zalecenia, które płyną od organizacji – jak mówić i pisać empatycznie.

W Poradniku, wśród innych opisywanych grup, uwzględniliśmy również kobiety– choć grupa ta stanowi większość populacji, wciąż narażona jest na różnego rodzaju dyskryminacje.

Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Fundację Dziewuchy Dziewuchom, Fundację Ocalenie, Fundację Afryka Inaczej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Dziennikarzy i dziennikarki zachęcamy do korzystania z bogatej wiedzy ich ekspertów i ekspertek.

Wszystkich odbiorców Poradnika namawiamy do wspierania naszych partnerów poprzez udział w inicjowanych przez nich działaniach, wsparcie wolontariackie i finansowe.

Zachęcamy również do szerokiego dzielenia się naszą publikacją i zebraną w niej wiedzą. Wszystkie treści dostępne są na licencji CC (BY).