Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie skupia profesjonalistki/ów z różnych dziedzin, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować i umacniać. Tworzymy zespół aktywnych członkiń/ów żydowskiej społeczności w Polsce i w Europie.

O nas

od 2004 jako organizacja pozarządowa, mająca statut organizacji mniejszości narodowych, tworzymy przestrzeń, w której realizujemy projekty odpowiadające na współczesne wyzwania stojące przed wspólnotą żydowską. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest organizacją niezależną, u podstaw której znajdują się takie wartości jak: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja.

Rzecznictwo i działalność strażnicza

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm i dyskryminację. Pracując z instytucjami, agencjami rządowymi, ciałami dialogowymi w Polsce przyczyniamy się do zmian w mentalności i przepisach prawa polskiego na rzecz tolerancji.

Wzmocnienie środowiska żydowskiego

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe. Nasze działania integrują osoby z różnych grup wiekowych oraz różnych organizacji. Tym samym budują one silne poczucie wspólnoty w obrębie społeczności Żydówek i Żydów. Promujemy wśród społeczności projekty kulturalne wychodzące poza schematy i stereotypy, łącząc dziedzictwo kulturalne Żydów polskich oraz współczesną sztukę, wpływając na kreatywność i twórczość społeczności.

Blog

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności

CZYTAJ

Projekty

Poznaj nasze najważniejsze projekty jakie zrealizowaliśmy na przestrzeni naszej kilkunastoletniej działalności

POZNAJ