Poczujmy się bezpiecznie. Zgłoś antysemityzm

W dobie wzrostu nacjonalizmu, oraz normalizacji antysemityzmu w dyskursie publicznym antysemicka mowa nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści na tle antysemickim stwarzają zagrożenie dla demokracji i społeczeństwa.

Dlatego też Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, w ramach projektu “Zintegrowany system pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej z doświadczeniem przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści” stworzyło platformę raportowania antysemickich incydentów i mowy nienawiści: zglosantysemityzm.pl 

Platforma internetowa umożliwia raportowanie, gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie  danych  dotyczących incydentów i przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści na tle antysemickim. W tym dyskryminacji krzyżowej. Opierając się na uznanych definicjach, w szczególności roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Przeciwdziałanie antysemityzmowi zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Polski. Poznając i raportując zajścia na tle antysemickim poznajemy realną skalę antysemityzmu w Polsce.  Pozwoli nam to na pokazanie problemu  lokalnym władzom i  przedstawicielom władz porządkowych. W ten sposób zadbamy o nasze bezpieczeństwo i  wzmocnimy społeczność żydowską.