Zakończyliśmy cykl spotkań “Zapobieganie zjawisku przestępczości z nienawiści”.

Zakończyliśmy cykl spotkań “Zapobieganie zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną”. Szkolenia zostały przygotowane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a ich celem było budowanie współpracy umożliwiającej wypracowanie tak zwanej “community policing”, czyli polityki współpracy Policji ze społecznością lokalną i z innymi podmiotami pozwalającą na stworzenie skutecznego systemu prewencji.

W szkoleniach wzięli udział funkcjonariusze Policji, którzy w swojej służbie mają kontakt z przedstawicielami grup mniejszościowych, cudzoziemcy oraz członkowie i członkinie mniejszości należących m.in. do mniejszości żydowskiej, romskiej, ukraińskiej i innych, a także urzędnicy i urzędniczki Urzędu Miasta Krakowa, w tym pracownicy  MOPS-u, Centrum Wielokulturowego.

Spotkania miały charakter warsztatów sieciujących podnoszących wiedzę na temat przestępstw z nienawiści. Uczestnicy dowiedzieli się o sygnałach wskazujących na przestępstwo z nienawiści i mechanizmach stereotypizacji, stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób z mniejszości. Spotkania z przedstawicielami mniejszości oraz wizyty w miejscach kultu pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat mniejszości (zarówno ustawowych mniejszości narodowych i etnicznych jak i cudzoziemców), różnic kulturowych, zasad poruszania się w obiektach kultu, zasad bezpieczeństwa wdrożonych przez organizacje mniejszościowe, wyzwań/specyfiki interwencji w danej społeczności i obiekcie kultu. Funkcjonariusze Policji poznali także mechanizmy i sposoby współpracy, dialogu i mediacji, które znajdą zastosowanie w pracy z mniejszościami w społecznościach lokalnych, w których pracują.

Działania te, prowadzone były w ramach projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, ze środków finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.