Sprawozdania finansowe

Mając na uwadze przejrzystość działalności podejmowanej przez Stowarzyszenie, poniżej publikujemy zestawienie przyjętych przez Władze Stowarzyszenia Sprawozdań finansowych.