Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji rozpoczynają serie warsztatów dotyczących zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści, budowania partnerstwa ze społecznością lokalną. Warsztaty skierowane są do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji, osób pracujących w Urzędzie Miasta Krakowa oraz działaczy i działaczek organizacji mniejszościowych i migranckich.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK WARSZTATÓW – https://forms.gle/LsFgSdY2RJdKUnim9

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami powodują strach, złość i poczucie bezbronności wśród doświadczających je osób. Wpływają na to w jaki sposób ludzie przeżywają swoje życie i postrzegają system wymiaru sprawiedliwości. Członkowie społeczności narażonych na przestępstwa z nienawiści, z obawy przed dyskryminacją, zmieniają swoje nawyki życia codziennego, unikają rozmawiania w swoim języku w miejscach publicznych, ubierania się w sposób kojarzący się z ich religią, próbują ukrywać kolor skóry, np. nosząc koszule z długimi rękawami nawet latem.
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami godzą w tożsamość osobistą, a związana z nimi trauma jest często dużo silniejsza niż w przypadku innych rodzajów przestępstw. Dlatego też braku reakcji na przemoc motywowaną uprzedzeniami prowadzi do zwiększenia poczucia zagrożenia bezpieczeństwa i napięć społecznych.

Jednym z najważniejszych działań budujących skuteczny system prewencji jest tak zwana “community policing”, czyli polityka współpracy ze społecznością lokalną (a w szczególności z grupami najbardziej zagrożonymi) w zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa Policji ze społecznością lokalną i z innymi podmiotami. Dlatego też Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie przygotowało warsztaty sieciujące i podnoszące wiedzę na temat przestępstw z nienawiści wśród funkcjonariuszy Policji, członków i członkiń mniejszości oraz urzędników i urzędniczek Urzędu Miasta Krakowa.

Ze względów bezpieczeństwa szkolenie jest przewidziane dla osób posiadających paszport covidowy – certifikat EU COVID-19.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, ze środków finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.