Oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans ws. kierowniczki w IKEA

ENCATE – spotkanie Sieci online

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

European Network – Countering Antisemitism through Education – spotkanie 23-25 października w Berlinie

Razem stwórzmy społeczeństwo pełne szacunku i otwartości

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce