EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Addressing hate crimes after Kyoto

Fundusz Krajowy Aktywni Obywatele bez wkładu własnego

List otwarty organizacji społecznych w sprawie cięć funduszy unijnych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w krajach UE

Oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans ws. kierowniczki w IKEA

Razem stwórzmy społeczeństwo pełne szacunku i otwartości

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce