Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

13 września 2021 odbędzie się kolejna w tym roku debata z serii spotkań Okrągłego Stołu, które należą do tradycji Willi Decjusza.

Debata o zjawisku „Żydów na szczęście” odbędzie za pośrednictwem platformy zoom i weźmie w niej udział szerokie grono ekspertów oraz przedstawicieli środowisk i instytucji, zajmujących się tematyką polsko-żydowską.

Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu podsumują wyniki akcji dotyczącej wspólnego stanowiska „Wobec zjawiska Żyda na szczęście w Polsce” z 22 kwietnia 2021 oraz przedstawią diagnozę i rekomendacje rozwiązań w obszarach: edukacja, turystyka, promocja, kultura i dziedzictwo w zakresie zarządzania „trudnym dziedzictwem”.

Piotr Kwapisiewicz z ramienia Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent przedstawi rekomendacje wraz z zespołem doradczym ds. dziedzictwa żydowskiego Krakowa.

Cały tekst wspólnego stanowiska uczestników obrad Okrągłego Stołu pt.: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce z 22 kwietnia 2021 oraz lista sygnatariuszy znajduje się tu:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/wobec-zjawiska-zyda-na-szczescie-w-polsce

Organizatorzy:
Instytut Kultury Willa Decjusza
Miasto Kraków

Partnerzy:
Festivalt
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent