Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Fundacja Zustricz i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zapraszają do udziału w spotkaniu sieciującym realizowanych w ramach projektu “Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy”.

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz migranckich. Naszym celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni do nawiązania współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń, zwiększenie partycypacji mniejszości w procesach decyzyjnych, wzajemnego wsparcia w rozwoju naszych organizacji i społeczności. 

Nasza współpraca może być fundamentem przyszłych sojuszy i koalicji które z naszego doświadczenia stanowią kluczowy element podnoszenia efektywności działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, mniejszości szeroko rozumianych jako zarówno ustawowych jak i nowo przybyłych.

Podczas spotkania skoncentrujemy się na następujących zagadnieniach:

 • poznanie organizacji mniejszościowych działających w Krakowie i regionie; 
 • wymianie informacji na temat bieżących i planowanych działań organizacji mniejszościowych oraz zasobów możliwych do wspólnego wykorzystania w ramach współpracy;
 • kanały komunikacji z urzędnikami, z naciskiem na dobre praktyki komunikacji z samorządem lokalnym;
 • planowane działania w ramach programu “Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy”. Możliwości czynnego udziału w planowanych działaniach oraz wykorzystania proponowanego wsparcia szkoleniowego, w ramach realizowanych przez krakowskie organizacje mniejszościowe projektów: 
  • „IDZ-Informuj, Działa, Zrozum. Własnym głosem”; 
  • „KOMM – koalicja organizacji mniejszości narodowych i etnicznych i migrantów;”
  • „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”.

W ramach spotkania odbędzie się lunch roboczy w których uczestniczyć będzie przedstawiciel Urzędu Miasta i/lub organizacji międzynarodowych.

Warunki udziału: 

 • Udział w warsztatach jest nieodpłatny. 
 • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i catering.
 • Przed uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację swojego uczestnictwa do dnia 26 września 2021, przez wypełnienie ankiety: https://forms.gle/4abqBdmESPhq7W3r5

UWAGA! Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Spotkaniu. Udział wymaga potwierdzenia przez organizatorów.

Zasady bezpieczeństwa: 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno nam jak i osób wokół nas, prosimy o uczestnictwo w szkoleniu osób: 

 • zaszczepionych, co najmniej 14 dni po zakończeniu przepisanego cyklu szczepień; 
 • które przebyły COVID-19 w ciągu 6 miesięcy od pierwszego pozytywnego wyniku testu;
 • w ciągu ostatnich 48 godzin uzyskały wynik negatywny w teście na COVID-19 ( zarówno testy PCR, jak i szybkie antygeny).