Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent rozpoczyna nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, realizowany we współpracy z Gminą Miejską Kraków OtwartyKraków Kraków PL, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz AJC – American Jewish Committee Central Europe.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów z przedstawicielami samorządu, a także zwiększenie działań samorzeczniczych organizacji mniejszościowych w Krakowie, w którym mieszkają przedstawiciele 160 krajów z całego świata.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące działania:

  • Opracowanie strategii współpracy między mniejszościami narodowymi, etnicznymi i migrantami a samorządem.
  • Wypracowanie skutecznych narzędzi przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi.
  • Opracowanie podręcznika dla organizacji mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów dotyczący prowadzenia rzecznictwa i współpracy z administracją samorządową.
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów i konsultacji angażujących zarówno przedstawicieli i przedstawicielki Policji, liderów, liderki, aktywistów i aktywistki z organizacji mniejszościowych, jak i urzędników.

W efekcie udziału w projekcie Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie zacieśni się współpraca Policji z lokalnymi społecznościami i zostaną wypracowane narzędzia przeciwdziałania underreportingowi, czyli niskiemu poziomowi zgłaszania przestępstw.

Dobre praktyki włączania mniejszości w tworzenie polityki lokalnej w obszarze wielokulturowości, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, promocja samorzecznictwa – to tylko niektóre z działań dwuletniego projektu. Powstałe po jego zakończeniu „Studium krakowskie” stanie się przewodnikiem w tych obszarach dla innych regionów, a wypracowane strategie, narzędzia i metodologia będą wspierać samorządy w inkluzywności, a mniejszości w samorzecznictwie.

Działania realizowane są ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji na temat projektu.