Koalicja Równych Szans

partnerzy

Koalicja Równych Szans

To nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka oraz promowania zasad równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest jej koordynatorem. KRS powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

KOALICJA RÓWNYCH SZANS

nasza współpraca