Kategorie
partnerzy

Koalicja Równych Szans

koalicje

Koalicja Równych Szans

To nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka oraz promowania zasad równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest jej koordynatorem. KRS powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Koalicja Równych Szans

Współpraca:

Koalicja równych szans

Oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans ws. kierowniczki w IKEA

czulent-konferencja
,

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce