Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

Projekt poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywróceniu pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

W ramach projektu zorganizowano spotkania otwarte, projekcje filmowe i cykl szkoleniowy pod nazwą Krakowski Szlak Kobiet. Przygotowana została także nieodpłatna publikacja „Przewodniczka po Krakowie emancypantek, Polek i Żydówek”, połączona z obszerną częścią poświęconą edukacji antyuprzedzeniowej.
Celem projektu przeciwdziałanie dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywrócenie pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

Inspiracją była działalność krakowskich emancypantek między XVIII a XX wiekiem. Były to Polki i Żydówki dążące do osobistego, politycznego, zawodowego i edukacyjnego uniezależnienia kobiet, ponad różnicami kulturowymi i religijnymi. Na podstawie ich doświadczeń rozpoczęliśmy dyskusję o współczesności i naszej własnej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność, niedyskryminującego.

Projekt został objęty patronatem przez Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Projekt był realizowany od października 2008 roku do czerwca 2009 roku.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

  • Fundacja Przestrzeń Kobiet
  • Fundacja Jewish Community Centre

Patronat:

  • Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt finansowy ze środków:

  • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Budżet Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

podobne projekty