Krakowski Szlak Kobiet

Krakowski Szlak Kobiet

Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” koncentrował się na historycznym dorobku kobiet związanych z Krakowem (i nie tylko nim). Celem projektu było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn.

Inicjatywę zainspirowały kobiety, które zostawiły po sobie spuściznę w postaci: praw wyborczych, prawa do studiowania, prawa do pracy, oraz cennych doświadczeń z przełamywania społecznych, ograniczających wyobrażeń o rolach płci. Podręczniki szkolne oraz miejskie przewodniki pomijają wspólne, emancypacyjne doświadczenia tych kobiet, przez co są one unieważniane. Dlatego w ramach projektu przywróciliśmy pamięć o dokonaniach i dziedzictwie kobiet związanych z Krakowem, które wywodziły się z różnych grup i społeczności, współtworzyły to miasto i walczyły o równouprawnienie, angażując się w ruch emancypacyjny lub indywidualnie przełamując społeczne bariery płci. Nasze działania edukacyjne i badawcze doprowadziły do odzyskania tych niesprawiedliwie zapomnianych postaci dla wspólnej pamięci mieszkanek i mieszkańców Krakowa, i nie tylko.

Celem „Krakowskiego Szlaku Kobiet” było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn. Dążyliśmy do tego poprzez edukację o historii kobiet oraz o procesach emancypacyjnych i walce kobiet o równouprawnienie jako elemencie walki o demokrację.

W roku 2010 „Krakowski Szlak Kobiet” wygrał w plebiscycie Gazety Wyborczej „Kulturalne Odloty” w kategorii Wydarzenie 2010.

Projekt realizowany w latach 2009-2010. Był kontynuacją projektu „Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności”.


Projekt zrealizowany w roku 2010.

Lider projektu:

  • Fundacja Przestrzeń Kobiet

Partnerzy:

  • Żydowskie Stowarzyszeniem Czulent

Projekt finansowy ze środków:

  • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Budżet Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
  • The Taube Foundation for Jewish Life & Culture
  • Network of East-West Women w ramach Book and Journal Project

podobne projekty