Rada ds. Równego Traktowania II kadencji

W środę, 10 listopada, w krakowskim magistracie odbyło się I spotkanie Rady ds. Równego Traktowania II kadencji, podczas którego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył akty powołania członkom rady II kadencji.

Rada ds. Równego Traktowania II kadencji została powołana przez prezydenta Krakowa w październiku tego roku. Celem działania rady jest współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Krakowa na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

– Kraków jest dumny z otwartości w kwestiach światopoglądowych, wielokulturowości, kosmopolityzmu, społeczeństwa otwartego. Nasze miasto jest miastem schronienia i miastem tworzącym równe szanse dla wszystkich – powiedział podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Rada ds. Równego Traktowania już w poprzedniej kadencji była inspiracją do wielu fantastycznych działań, takich jak „Wieczór Solidarności” czy „Tramwaj Praw Człowieka”. Wsłuchaliśmy się w głos rady przy decyzji o podświetleniu budynków na tęczowo w „Dzień coming outu”, a budując kolejne miejskie polityki wdrażamy rekomendacje opracowane przez członków i członkinie rady, czego przykładem może być nowy projekt programu Bezpieczny Kraków i zawarte tam zapisy o przeciwdziałaniu mowie nienawiści – stwierdził prezydent.