Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zniekształceniom Holokaustu

W czasach, gdzie naocznych świadków Holokaustu jest coraz mniej, tym ważniejsze staje się przeciwdziałania zniekształcaniu Holokaustu, tzw. Kłamstwo Oświęcimskie. Opublikowana w styczniu 2021 r. We współpracy z UNESCO publikacja IHRA „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zniekształceniom Holokaustu: zalecenia dla decydentów” stanowi ważny pierwszy krok w kierunku rozwiązania tego poważnego problemu.

Dlaczego powinniśmy przeciwdziałać wypaczeniu Holokaustu?

Wypaczanie Holokaustu jest krytycznym zagrożeniem dla pamięci o Holokauście i dla budowania świata bez ludobójstwa.

Odniesienia do Holokaustu, które błędnie opisują i zniekształcają jego historię i znaczenie, są obrazą dla pamięci i doświadczeń ofiar i ocalałych. Zniekształcenia Holokaustu niszczą nasze zrozumienie tej historii i są pożywką dla teorii spiskowych, niebezpiecznych form nacjonalizmu, zaprzeczania Holokaustowi i antysemityzmu.

Kraje członkowskie IHRA, zobowiązując się do przestrzegania założeń Deklaracji Sztokholmskiej, przodują w rozwijaniu i wspieraniu badań naukowych, edukacyjnych i upamiętniających zaangażowanie w tematykę Holokaustu. Dzięki tym wysiłkom, IHRA stała się coraz bardziej zaniepokojona sposobami w jaki sposób niewłaściwe wykorzystanie Holokaustu i jego dziedzictwa podważa historię i zagraża społecznej, politycznej i kulturowej koegzystencji.

Główne rekomendacje:

  • Monitorowanie zniekształceń Holokaustu;
  • Szkolenia w zakresie przeciwdziałania wypaczeniom;
  • Wzmacnianie instytucji zajmujących się Holokaustem;
  • Rozpoznawanie i reagowanie na zniekształcenia Holokaustu w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych.

Rekomendacje można pobrać na stronie IHRA