Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji