Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

W ramach seminarium zaprezentowano narzędzia mające na celu wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu tolerancji i zwalczaniu przestępstw z nienawiści.

National Democratic Institute (NDI)  we współpracy z OSCE/ODIHR, Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Miastem Kraków zorganizował regionalne seminarium na temat budowania koalicji, mających na celu promowanie tolerancji. Zaproszono organizacje zajmujące się prawami człowieka z czterech krajów – Czech, Węgier, Polski i Słowacji – które współpracują z różnymi społecznościami lokalnymi, na rzecz tolerancji i niedyskryminacji.

Sesje panelowe i warsztaty, które odbyły się podczas konferencji, koncentrowały się na tematach związanych z (1) rolą społeczeństwa obywatelskiego w reagowaniu i przeciwdziałaniu rasizmowi, antysemityzmowi, ksenofobii oraz innym formom nietolerancji i dyskryminacji oraz (2) budowaniem koalicji wśród grup społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz tolerancji.

W ramach seminarium zaprezentowano narzędzia mające na celu wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu tolerancji i zwalczaniu przestępstw z nienawiści.

Jednym z narzędzi był wstępny projekt podręcznika dotyczącego budowania i rozwoju koalicji. Przewodnik kładzie szczególny nacisk na tworzenie sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego, promujących tolerancję i niedyskryminację.

Drugie narzędzie to platforma raportująca przestępstwa z nienawiści, która jest narzędziem internetowym. Jest ona przygotowana dla organizacji w celu wsparcia technologicznego w zakresie raportowania, dokumentowania i śledzenia incydentów/przestępstw z nienawiści.

Projekt zrealizowany w 2017 roku.

Organizatorzy:

The National Democratic Institute,
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE),
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

Partnerzy:

Urząd Miasta w Krakowie,
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Wsparcie finansowe:

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State,
International Visegrad Fund,
ODIHR’s Turning Words into Action to Address Anti-Semitism initiative, a three-year project funded by the Federal Foreign Office of the Republic of Germany.

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent