Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Celem tego projektu było wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Pilotażowa wersja platformy do zgłaszania i rejestrowania przypadków nienawiści, opracowywana przez Biuro OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), była prezentowana i dyskutowana z przedstawicielami polskich i węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zostało zaproszone przez OBWE do programu jako organizacja wdrażająca i testująca rozwiązania udostępnione w ramach platformy. Naszym zadaniem jest ścisła współpraca z Biurem w celu przekazywania informacji zwrotnych na temat platformy i jej funkcji. Korzystając z wiedzy naszych ekspertów, przygotowaliśmy raport z audytu pod kątem UX oraz zaproponowaliśmy kilka nowych rozwiązań i modeli funkcjonalności.

Platforma została przygotowana przez OBWE w celu:

  • Wspierania lokalnych organizacji pozarządowych w gromadzeniu danych na temat przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i dyskryminacji.
  • Pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym w zapewnianiu wsparcia ofiarom oraz w zarządzaniu przestępstwami z nienawiści i mowy nienawiści czy dyskryminującymi incydentami.
  • Umożliwienia lokalnym organizacjom pozarządowym eksportowanie danych dotyczących przestępstw z nienawiści do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). ODIHR publikuje corocznie dane dotyczące przestępstw z nienawiści na stronie www.hatecrime.osce.org.

Projekt realizowany w 2018/2019 roku.


podobne projekty