Zatrudniamy: Poszukujemy Koordynatorki / Koordynatora Biura

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. Stowarzyszenie skupia ekspertki i ekspertów, należących do społeczności żydowskiej w Polsce.

Stowarzyszenie jako organizacja rzecznicza, działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej.

Nasze dwa główne obszary aktywności to (1) rzecznictwo i działalność strażnicza (2) budowanie sojuszy, koalicji i inicjowanie tworzenia instrumentów prawnych oraz programów i strategii, które umożliwiają i wspierają instytucje żydowskie w Polsce.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynatorka / Koordynator Biura

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę (pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące, możliwość zatrudnienia w formie B2B).

Wynagrodzenie: 4000 – 5000 zł netto. 

Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia w Krakowie, ul Św. Sebastiana 36

Szczegółowe obowiązki będą obejmować, ale nie ograniczać się do:

 1. Administracja
  • Odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie procesem administracyjnym dla Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent 
  • Zapewnienie, że wszystkie procesy zamówień są zgodne z przepisami prawa polskiego i donatorów.
  • Wsparcie logistyczne dla działań programowych Czulentu oraz nadzór nad logistycznymi ustaleniami dotyczącymi kwestii organizacyjnych. 
  • Administrowanie kwestiami dotyczącymi osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.
  • Prowadzenie korespondencji Stowarzyszenia.
 2. Finanse
  • Ogólne, codzienne zarządzanie operacjami biurowymi Stowarzyszenia 
  • Ocena i monitorowanie praktyk Stowarzyszenia zgodnie ze standardami instytucjonalnymi oraz w zgodzie z wymogami i polityką donatora.
  • Pomoc w sporządzaniu raportów finansowych, zapewniając zgodność z przepisami i wymaganiami grantodawcy.
  • Przygotowywanie miesięcznych/rocznych sprawozdań w tym uzgodnień bankowych i składanie terminowych i dokładnych raportów.
  • Przygotowywanie regularnych raportów na temat wydatków i budżetu biura.
  • Wspieranie biura w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem finansowym.
 3. Działania projektowe
  • Monitorowanie i uzgadnianie kalendarza działań projektowych realizowanych przez zespół Stowarzyszenia.
  • Wsparcie logistyczne koordynatorów projektów, również w aktywnościach realizowanych poza Krakowem.

Dla realizacji zadań w ramach niniejszego stanowiska istotne będzie:

 • Minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy w organizacjach międzynarodowych/krajowych lub inne odpowiednie doświadczenie zawodowe;
 • Doświadczenie w zarządzaniu operacjami finansowymi i wdrażaniu najlepszych praktyk;
 • Doświadczenie w międzynarodowych lub krajowych organizacjach non-profit jest preferowane.
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów;
 • Doświadczenie w zarządzaniu biurem i/lub zarządzaniu finansowym międzynarodowych dotacji i subgrantów.
 • Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej, aby skutecznie przedstawiać szczegółowe informacje finansowe i merytoryczne, odpowiadać na pytania i opracowywać raporty. 
 • Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego; 
 • Biegła znajomość produktów Google i Microsoft.
 • Wysoki poziom dbałości o szczegóły we wszystkich aspektach obowiązków służbowych;
 • Zdolność do praktykowania dyskrecji i utrzymania poufności i bezpieczeństwa dokumentacji księgowej;
 • Zdolność do opracowywania i wdrażania skutecznych strategii i taktyk w celu realizacji przydzielonych obowiązków; 
 • Zdolności organizacyjne i umiejętność pracy wielozadaniowej przy napiętych terminach;
 • Możliwość uczestniczenia w wyjazdach służbowych, 1-2 dniowych.
 • Prawo jazdy mile widziane.

WARUNKI APLIKOWANIA

1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego listu motywacyjnego i CV w języku angielskim i polskim, najpóźniej do 15 lutego 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: office@czulent.pl z tematem wiadomości “Rekrutacja”.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

3. Stowarzyszenie odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

4. Do przesłanych dokumentów prosimy dodać klauzulę związane z ochroną danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Żydowskie Stowarzyszenie Czulent z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 36/1, 31-051 Kraków. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie są zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.czulent.pl.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent dokumenty zostaną zniszczone do dnia 28 lutego 2023.W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: office@czulent.pl