Poradnik – jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści

Poradnik – jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści

Poradnik – jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści

Publikacja ta zawiera zestaw informacji, wskazówek i schematów działań, które pomocne będą dla osób działających w organizacjach zrzeszających osoby ze społeczności narażonych na przestępstwa z nienawiści i planujących usystematyzować procedury udzielania wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami. A prościej, to zestaw wskazówek, jak właściwie zareagować, kiedy ktoś zwróci się do Was o pomoc.

Omówimy tu jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem, gdzie szukać wsparcia zewnętrznego oraz jak dbać o osoby udzielające takiego wsparcia. Będziemy zwracać szczególną uwagę na zewnętrzne wsparcie, co pozwoli przygotować się na zapewnienie pomocy przy niewielkim budżecie organizacji. Na koniec kilka słów o standardach zapewnienia takiej pomocy osobom pokrzywdzonym.

Poradnik ten opiera się na obecnie istniejących w Polsce strukturach wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i będzie aktualizowany w przypadku zmian organizacyjnych w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz systemie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Spis treści:

 1. Dla kogo powstał ten poradnik?
 2. Zgłasza się osoba pokrzywdzona – co teraz?
 3. Pomoc instytucjonalna
 4. Jak zapewnić pomoc psychologiczną?
 5. Jak zapewnić pomoc medyczną? 
 6. Jak zapewnić pomoc prawną?
 7. Jak zapewnić pomoc materialną?
 8. Jak zapewnić pomoc praktyczną?
 9. Jak wspierać przy zgłaszaniu przestępstwa?
 10. Jak wspierać „pomagaczy”?
 11. Jakie są standardy wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem z nienawiści?

Załączniki

 • Schemat tworzenia modelu wsparcia ofiar przestępstw z nienawiści
 • Model wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji i/lub pokrzywdzonych przestępstwem z nienawiści 
 • Lista instytucji / organizacji
 • Lista publikacji dot. wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami z nienawiści
 • Prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym

Publikacja powstała w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej”. Projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 oraz Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

nasze publikacje