Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.
Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.

Podręcznik zawiera scenariusze warsztatów w obszarze edukacji przeciwko antysemityzmowi dla nauczycielek i edukatorek oraz nauczycieli i edukatorów. Scenariusze są swego rodzaju odpowiedzią na treści stereotypowe i antysemickie w podręcznikach oraz na postawy antysemickie w Polsce zdiagnozowane w ostatnich badaniach przez Ireneusza Krzemińskiego i zespół badawczy i badaczek Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Scenariusze zostały przygotowane przez:

 • Wojciecha Lasotę (Trudne dziedzictwo – ważne wyzwanie), który wykorzystuje metodę warsztatową bazującą na ideach i pracy Janusza Korczaka;
 • Sylwię Cichowską (Od poglądu do wglądu. Poznawczy warsztat otwartego myślenia), która wykorzystała metodę pracy opartej o założenia psychologii pozytywnej i coachingowy styl pracy z grupą;
 • Annę Zawadzką (Antysemityzm w przestrzeni publicznej), która koncentruje się na tematyce niezauważalnego antysemityzmu w przestrzeni publicznej;
 • Annę Makówkę-Kwapisiewicz (Antysemityzm nie jest poglądem), która łączy metodę coachingową oraz metody wykorzystywane w edukacji antydyskryminacyjnej, skupiając się na pożądanej zmianie
 • Beatę Zadumińską (Hatecatcher), która wykorzystuje metody psychologiczne w celu uzmysłowienia wpływu agresji motywowanej nienawiścią na ofiarę, ale również na jej otoczenie.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Scenariusze zajęć
  • Trudne dziedzictwo – ważne wyzwanie. Scenariusz warsztatów w obszarze edukacji przeciwko antysemityzmowi dla nauczycielek i edukatorek oraz nauczycieli i edukatorów
  • Od poglądu do wglądu. Poznawczy warsztat otwartego myślenia
  • Antysemityzm w przestrzeni publicznej
  • Antysemityzm nie jest poglądem
  • Hatecatcher
 3. Biogramy autorów i autorek
 4. Informacja o projekcie
 5. Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent

Publikacja powstała w ramach projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także ze środków The Kronhill Pletka Foundation, International Council of Jewish Women, Network of East-West Women oraz dzięki dotacji Kennetha Slatera, Allena Haberberga, Shaloma Levy i Michaela Traisona.

nasze publikacje