Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej.

Niniejszy raport, powstały z inicjatywy Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zawiera dane o przestępstwach z nienawiści, incydentach na tle antysemickim i mowie nienawiści motywowanej antysemityzmem, zgłoszene przez członków i członkinie społeczności żydowskiej, za pośrednictwem platformy zglosantysemityzm.pl. Raport poszerzony został o opisane trendy, które zaobserwowano dzięki zebranym danym w 2023 roku oraz metodologię badawczą, którą zastosowano podczas naszych działań. 

Spis treści:

  1. Wstęp 
  2. Metodologia
  3. Zestawienie: incydenty antysemickie zgłoszone na platformę w roku 2023
  4. Graficzne zestawienie wyników
  5. Typy incydentów
  6. Formy antysemityzmu 
  7. Lokalizacja incydentów o podłożu antysemickim
  8. Przejawy antysemityzmu po 7 października 2023
  9. Konta hurtownicz 
  10. Podejmowane działania Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Publikacja powstała w ramach projektu
„Online antisemitism in Poland:
establishment of a legal aid helpdesk,
reporting and advocacy activities”,
finansowanego z Fundacji „Pamięć,
Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ),
realizowanego przez Żydowskie
Stowarzyszenie Czulent. 

nasze publikacje