Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich