Kategorie
dla ngo

Szkolenie dla organizacji żydowskich we Wrocławiu

17 grudnia w sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) przeprowadziliśmy szkolenie dla wrocławskich organizacji żydowskich. Na szkoleniu uczestnicy mieli możliwość usłyszeć szczegóły oferty współpracy Urzędu Miasta we Wrocławia z organizacjami mniejszości od członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pani Doroty Kozak-Rybskiej.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe możliwości
wsparcia organizacji jakie oferują jednostki administracji publicznej. W ramach szkolenia organizacje uzyskały informacje:
• jak nawiązać współprace z administracją samorządową,
• jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa o których musimy być świadomi),
• jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy również opracowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent ToolKit dla organizacji mniejszościowych oraz przykłady dobrych praktyk jakie opublikowaliśmy w naszej najnowszej publikacji
Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Dziękujemy bardzo za pomoc przy organizacji szkolenia:

  • Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu,
  • Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego,
  • pani Manueli Pliżga-Jonarskiej – koordynatorki ds. dialogu międzykulturowego,
  • pani Dorocie Kozak-Rybskiej – członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Kolejne szkolenie w Warszawie 7 stycznia, organizowane we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Kategorie
dla ngo konkursy prawa człowieka

Demokracja w działaniu – konkurs

Fundacja im.Stefana Batorego zaprasza organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa do składania wniosków o dotacje instytucjonalne. Wnioski można składać od 16 sierpnia do 16 września 2018 roku. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1