Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Zakończyliśmy cykl spotkań “Zapobieganie zjawisku przestępczości z nienawiści”.

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce