Projekt Polska

Koalicja Równych Szans

International Council of Jewish Women

ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

National Democratic Institute

Shapiro Silverberg AJC Central Europe