Kategorie
partnerzy

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

partnerzy

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Biuro ma pełnić trzy zasadnicze funkcje: monitorowanie przestrzegania praw człowieka, informowanie o operacyjnych aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE, wspieranie OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z ODHIR w obszarze monitorowania mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści.

www.osce.org/odihr

Współpraca:

ODiHR / OSCE
,

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

seminarium-krakow-1
, ,

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji