Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

partnerzy

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Biuro ma pełnić trzy zasadnicze funkcje: monitorowanie przestrzegania praw człowieka, informowanie o operacyjnych aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE, wspieranie OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z ODHIR w obszarze monitorowania mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści.

WWW.OSCE.ORG/ODIHR

nasza współpraca