ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

partnerzy

ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

ENCATE to europejska sieć instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają antysemityzmowi realizując projekty edukacyjne. Misją sieci jest rozwój, wzmocnienie i zwiększenie widoczności tychże organizacji.

ENCATE widzi edeukacje jako kluczowe narzędzie do przeciwdziałania antysemityzmowi. Sieć łączy europejskie organizacje i instytucje, które działają w obszarach edukacji formalnej i poza formalnej. Jest platformą mającą na celu wymiane doświadczeń, podnoszenia kompetencji organizacji członkowskich oraz wzmocnienie odziaływania projektów przez działania koalicyjne i rzecznicze.

ENCATE.EU

nasza współpraca