Krakowski Szlak Kobiet

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki