Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

Krakowski Szlak Kobiet

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki