Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

Nasza inicjatywa skupia się na zwalczaniu antysemityzmu poprzez prowadzenie działań w obszarze technologii cyfrowych. Naszym priorytetem jest stworzenie bardziej bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla społeczności żydowskiej w Polsce.

Antysemityzm stanowi poważne zagrożenie dla demokracji, bezpieczeństwa publicznego oraz stabilności politycznej, dotykając społeczność i organizacje żydowskie. Nowa inicjatywa Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent skupia się na zwalczaniu tego zagrożenia poprzez prowadzenie działań w obszarze technologii cyfrowych. Naszym priorytetem jest stworzenie bardziej bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla społeczności żydowskiej w Polsce.

Łącząc wiedzę prawną, codzienne monitorowanie Internetu i doświadczenie rzecznicze, przeprowadzimy analizę obecnej sytuacji, porównując polskie i międzynarodowe platformy internetowe. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent będzie podejmować interwencje zmierzające ku ograniczeniu działań osób szerzących treści antysemickie.

W ramach tego projektu przyjrzymy się realizacji zasad obowiązujących na wybranych platformach społecznościowych i stronach internetowych, zwłaszcza pod kątem przeciwdziałania antysemickiej mowie nienawiści. Ewaluację przeprowadzamy kierując się przede wszystkim polskim kodeksem karnym, unijnymi przepisami dotyczącymi usług cyfrowych oraz roboczą definicją antysemityzmu przyjętą przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażane poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora(-ów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający grant nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Projekt jest realizowany w 2023 i 2024 roku.

Wsparcie finansowe:

  • Unia Europejska
  • The Transatlantic Foundation

podobne projekty