Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Majses – projekt wydawniczy

Żydowska Biblioteka im. ReMU

Żydowskie Salon Literacki

Kultura mniejszości – obcy element czy część kultury Polski?