Żydowskie Salon Literacki

Żydowski Salon Literacki

Salon był wyjątkowym miejscem otwartych dyskusji na temat literatury i szeroko pojętej kultury żydowskiej stworzonym przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. Żydowski Salon Literacki był elementem życia kulturalnego krakowskiego Kazimierza, który z powodzeniem funkcjonował w latach 2006-2014.

Żydowski Salon Literacki był elementem życia kulturalnego krakowskiego Kazimierza, który z powodzeniem funkcjonował w latach 2006-2014. Było to miejsce do otwartych dyskusji na temat literatury, do spotkań z żydowskimi pisarzami bądź autorami piszącymi o Żydach.

Spotkania te dawały okazję do poznania współczesnej literatury, lepszego jej zrozumienia i do rozmów na ważne, czasami trudne tematy. Szeroko pojęta żydowska tematyka obejmowała zarówno historię Żydów, życie w Izraelu, politykę, religię, sztukę, jak i dzisiejsze życie żydowskie oraz problem tożsamości.

Twórcy przedstawiali swój punkt widzenia na literaturę, sztukę, kulturę żydowską, w czym często aktywnie uczestniczyła zgromadzana widownia. Spotkanie marcowe z Agnieszką Graff włączone zostało w ogólnopolski program wydarzeń związanych z ósmym marca organizowanym przez Porozumienie Kobiet 8 Marca.

W 2009 roku rozszerzyliśmy formułę salonu, zapraszając fotografa, publicystę i krytyka, Wojtka Wilczyka, w związku z jego nowo wydanym albumem zdjęć synagog w Polsce. Tym samym zainicjowaliśmy spotkania z twórcami sztuk wizualnych.


Projekt realizowano w latach 2006-2014.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

  • Klezmer Hois

Patronat:

  • Midrasz
  • Radio Kraków Małopolska
  • Tygodnik Powszechny

Projekt finansowy ze środków:

  • Taube Foundation for Jewish Life & Culture
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

podobne projekty