Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Celem projektu było zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci reprezentujących różne mniejszości narodowe, etniczne i religijne zamieszkujące region Małopolski. Organizatorom zależało na integracji najmłodszych. Organizacji wydarzenia towarzyszyło przekonanie, że takie przedsięwzięcia pomagają w przełamaniu stereotypów i w walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zorganizowało wielokulturowy Dzień Dziecka, czyli Unzere Kroke (w j. jidysz „nasz Kraków”).

Zaprezentowaliśmy kulturę w sposób wychodzący poza schematy, stereotypy, a także poza folkloryzację etniczności i wielokulturowości, która jest obecnie powszechna. Wszystko po to, aby stworzyć możliwość dogłębnego poznania kultury mniejszości jako części składowej kultury i dziedzictwa Polski.

W 2013 roku koncepcje warsztatów przygotowali artyści znani i cenieni w Polsce i zagranicą: Bogusław Barnaś (architekt), Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidiszystka). Celem warsztatów było przedstawienie różnorodnego Krakowa z punktu widzenia dzieci z rożnych mniejszości narodowych i etnicznych. Dzieci zbudowały instalację z pudeł na dziedzińcu Synagogi Starej. W zabawie wzięło udział ponad 70 młodych uczestników.

W 2014 r. odbyła się druga edycja warsztatów, których koncepcję opracowali: Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidyszystka). Dzieci narysowały wielkopowierzchniową, symboliczną mapę Małopolski w Parku Jordana. Na mapie zaznaczały miejsca związane z ich kulturą, dziedzictwem i religią. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników.


Projekt realizowany w 2013 r. i 2014 r.

Lider projektu:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
 • Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”
 • Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie
 • Koło Rosjan w Krakowie
 • Stowarzyszenie Ruska Bursa
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha
 • Towarzystwo Słowaków w Polsce

Projekt finansowy ze środków:

 • Joint Distribution Committee Polska
 • Konsulat Generalny USA w Krakowie
 • Muzeum Historyczne Krakowa
 • Ambasada Izraela
 • Fundacja Szalom
 • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.
 • Urząd Miasta w Krakowie
 • Wydawnictwo Austeria
 • Wydawnictwo Nisza
 • Wydawnictwo BONA

podobne projekty