Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Zjawiska społeczne zwiazane z mechanizmami przemocy m iędzygrupowej a ochrona porzadku publicznego. Przewodnik dla Straży Miejskiej

F**kup-ownik.Sukces w cieniu porażek 

Centrum Wielokulturowego: wizje i rekomendacje

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych przez samorządy miejskie w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania postulowane w przyszłości

Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Poradnik – jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści

Szerzenie nienawiści. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Panelizacja. 

Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Addressing Antisemitism through Education in the Visegrad Group Countries. A Mapping Report