Antysemickie incydenty w roku 2022. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Poradnik – jak wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści

Szerzenie nienawiści. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Panelizacja. 

Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Addressing Antisemitism through Education in the Visegrad Group Countries. A Mapping Report

Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie pandemii

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych