Kategorie
partnerzy

National Democratic Institute

partnerzy

National Democratic Institute for International Affairs

Organizacja non-profit działająca na rzecz wspierania i wzmacniania demokratycznych instytucji na całym świecie poprzez uczestnictwo obywateli, otwartość i odpowiedzialność w rządzie.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z NDI na polu budowaniu koalicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy międzyreligijnej.

www.ndi.org

Współpraca:

Zaproszenie animacja społeczna
,

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

seminarium-krakow-1
, ,

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

IMG_7921
, ,

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej