National Democratic Institute

partnerzy

National Democratic Institute for International Affairs

Organizacja non-profit działająca na rzecz wspierania i wzmacniania demokratycznych instytucji na całym świecie poprzez uczestnictwo obywateli, otwartość i odpowiedzialność w rządzie.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z NDI na polu budowaniu koalicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy międzyreligijnej.

WWW.NDI.ORG

nasza współpraca