Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Opracowanie

Antysemityzm oraz inne formy dyskryminacji, takie jak „rasizm”, „antycyganizm”, czy homofobia, stale pojawiają się w dyskursie publicznym, podczas gdy powinny spotykać się z wyraźnym sprzeciwem całego społeczeństwa.

Odpowiadając na wyzwania stojące na polu przeciwdziałania antysemityzmowi i innym przejawom rasizmu, Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Klub Inteligencji Katolickiej, przy wsparciu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, w ramach projektu „Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Promocja w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA” organizacje podjęły działania podnoszące społeczną świadomość dotyczącą antysemityzmu, jakim jest m.in. niniejsza publikacja. Celem której jest ułatwić organizacjom pozarządowym, instytucjom edukacyjnym, organom ścigania oraz administracji rządowej i samorządowej wdrożenia operacyjnej definicji antysemityzmu, poprzez wskazanie konteksty prawnego w którym funkcjonuje definicja oraz dobrych praktyk jej implementacji.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Operacyjna definicja antysemityzmu w prawie międzynarodowym
  3. Operacyjna definicja antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) – dobre praktyki
  4. Bibliografia

Publikacja powstała w ramach projektu „Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA” zrealizowanego w ramach programu Interfaith/Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination, realizowanego w obszarze działań i finansowanego przez National Democratic Institute Przedstawicielstwo w Polsce.

Projekt został zrealizowany przez koalicję w składzie Beit Polska, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kub Inteligencji Katolickiej, przy współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

nasze publikacje