Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów
i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Przygotowaliśmy dla Państwa podręcznik, gdzie poprzez artykuł Wojciecha Lasoty i scenariusze warsztatów stwarzamy Państwu przestrzeń do zrozumienia perspektywy osób pochodzących z innych kultur i nawiązywania z nimi partnerskiego dialogu.

Efekty analizy podręczników szkolnych (Antysemityzm nie jest poglądem. Raport z analizy podręczników szkolnych) uświadomiły nam, że społeczność żydowska przedstawiana jest jako grupa obca, hermetyczna, tradycyjna i ortodoksyjna. Większość treści, która dotyczy Żydów, jest związana z przemocą, agresją, Holokaustem i pogromami. W rezultacie, tworzą bądź utrwalają stereotyp Żyda/Żydówki jako ofiary, obcego, przestrzegającego pradawnych norm i obyczajów, a przede wszystkim współwinnych śmierci Jezusa Chrystusa.

Dlatego naszym celem było wykorzystanie różnych metod edukacyjnych i przekazanie w sposób atrakcyjny, ale uniwersalny informacji o historii, kulturze i tradycji żydowskiej. Wybraliśmy/wybrałyśmy dziesięć tematów, wokół których zostały stworzone warsztaty podkreślające wspólne podłoże kulturowe i religijne, współodpowiedzialność, sprawczość, pamięć, dobroczynność, różnorodność i upodmiotowienie dziecka jako jednostki.

Przedstawione propozycje warsztatów podejmują temat tradycji i kultury żydowskiej, ale staraliśmy/starałyśmy się, by przedstawienie społeczności żydowskiej koncentrowało się na podobieństwach, na jednostce i na wskazaniu różnorodności i jej wielowymiarowości. Często też używaliśmy/używałyśmy słów Żyd i Żydówka, chcąc wytworzyć neutralne skojarzenia u dzieci, w opozycji do pejoratywnych konotacji u dorosłych.

Scenariusze opracowane zostały przez: Ewę Gordon, Annę Makówkę-Kwapisiewicz, Wojciecha Lasotę, Urszulę Palusińską i Małgorzatę Mirgę-Tas. Zespół ten tworzą osoby z bogatym doświadczeniem trenerskim, psychologicznym, historycznym i artystycznym. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem na
polu zwalczania dyskryminacji, szerzenia wiedzy wolnej od stereotypów i tworzenia programów dla dzieci i młodzieży. Częścią podręcznika jest zeszyt ćwiczeń. Do każdego warsztatu zostały opracowane graficznie ćwiczenia

Spis treści:

 1. Przedmowa
 2. Ja to też inny. A inni? Fundamenty edukacji międzykulturowej
 3. Scenariusze zajęć
  • My i Janusz Korczak
  • Tikkun Olam – naprawa świata
  • W Dniu Pamięci
  • Chanuka – święto żydowskie
  • Najważniejsze pojęcia z dziedziny judaizmu: Cedaka
  • Sukkot – święto szałasów
  • Autorytet
  • Najważniejsze pojęcia z dziedziny judaizmu: Tora
  • Szabat
  • Zwierzolitery
 4. Biogramy autorów i autorek
 5. Informacja o projekcie
 6. Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent

Publikacja powstała w ramach projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także ze środków The Kronhill Pletka Foundation, International Council of Jewish Women, Network of East-West Women oraz dzięki dotacji Kennetha Slatera, Allena Haberberga, Shaloma Levy i Michaela Traisona.

nasze publikacje