Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Budowanie międzywyznaniowej / międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej.

Wsparcie lokalnych liderów w rozwijaniu umiejętności w tworzeniu koalicji mających na celu wspierania aktywności przeciwdziałających nietolerancji etnicznej, rasowej i religijnej oraz promowania pluralizmu.

National Democratic Insitute w roku 2017 zaprosił Żydowskie Stowarzyszenie Czulent do projektu Interfaith/Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination. Projekt National Democratic Institute skierowany był do liderów obywatelskich. Projekt, poprzez rozwijanie umiejętności, budowanie relacji i realizację wspólnych zadań, wspierał kolektywne działania na rzecz zapobiegania nietolerancji etnicznej, rasowej i religijnej oraz promowania pluralizmu. Wspieranie i wzmacnianie takich działań było zasadniczym celem projektu. W grupie liderów obywatelskich znaleźli się poszczególni przedstawiciele mniejszości religijnych i etnicznych, a także najważniejsze organizacje zajmujące się prawami człowieka, wielokulturowością i prawami migrantów w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Projekt stworzył przestrzeń do opracowania wspólnej analizy regionalnych potrzeb i zdefiniowania słabych punktów w już realizowanych strategiach/programach. Taka analiza przeprowadzona z różnych perspektyw, posłuży jako baza do przyszłych projektów, definiując dotąd niedostrzeżone wyzwania i obszary działań, na polu przeciwdziałania nietolerancji.

Uczestnicy seminariów wzmocnili swoje umiejętności miękkie związane z budowaniem koalicji i komunikacji, poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prawa antydyskryminacyjnego obowiązującego w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Co ważniejsze nawiązaliśmy współpracę z innymi organizacjami mniejszościowymi oraz większościowymi, których działania zorientowane są na działania antydyskryminacyjne i na rzecz mniejszości.

Punktem kulminacyjnym projektu była międzynarodowa konferencja w Krakowie w 2017, współorganizowana przez NDI ze Słowacji, Polski, Węgier oraz Stowarzyszenie Żydowskie Czulent we współpracy z Europejską Siecią Przeciw Rasizmowi (ENAR) oraz z OBWE dla aktywistów z krajów Wyszehradzkich.

Dodatkowo w ramach projektu w 2017 roku, europejski partner NDI jakim jest Europejska Sieć Przeciw Rasizmowi (ENAR) zorganizował wizytę studyjną w Brukseli.. Umożliwiła ona uczestnikom wymianę doświadczeń, otrzymanie informacji zwrotnych i zaleceń dotyczących istniejących ram i planów działania, a także informacje o trendach w UE i innych instytucjach regionalnych, dotyczących działań mających na celu rozwiązanie problemu ksenofobii i dyskryminacji religijnej w Europie Środkowej.

program realizowany w od 2016 do 2018 roku

Organizatorzy:

National Democratic Insitute,
European Network Against Racism’s.

Partnerzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent,
Interkulturalni.pl.

Wsparcie finansowe:

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State.

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent