Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce