Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Polecamy „IMPACT: Emerging Leaders Fellowship”

O nas warto, warto z nami.

Jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych

Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”