Wspólne oświadczenie organizacji żydowskich poparcia Roboczej Definicji Antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście

Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Rada ds. Równego Traktowania II kadencji

EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Polecamy panel dyskusyjny Przyszłość „Żyda na Szczęście” w Krakowie