Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Poczujmy się bezpiecznie. Zgłoś antysemityzm

Zakończyliśmy cykl spotkań “Zapobieganie zjawisku przestępczości z nienawiści”.

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Bezczynność władz wobec antysemickiego marszu w Kaliszu

Addressing hate crimes after Kyoto

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.