Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.