EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Spotkanie sieciujące organizacji mniejszości oraz migranckich

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Polecamy panel dyskusyjny Przyszłość „Żyda na Szczęście” w Krakowie

Wspólne stanowisko uczestników obrad Okrągłego Stołu pt.: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce

Addressing hate crimes after Kyoto

Polecamy „IMPACT: Emerging Leaders Fellowship”

O nas warto, warto z nami.

Jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych