Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Publikacja zawiera wyniki ankiet skierowanych do pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, pełnomocników komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast. Znajdują się w niej przykłady dobrych praktyk w zakresie partycypacji organizacji mniejszościowych we współpracy z administracją publiczną oraz organizacjami większościowymi. W raporcie zawarte są wywiady z urzędnikami prezentujące ich perspektywę i doświadczenia we współpracy z organizacjami mniejszościowymi.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Dobre praktyki
 3. Ukraińcy nad Wisłą – szanse i wyzwania
 4. Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych
 5. Z perspektywy urzędu
 6. Przewodnik dla policjantów
 7. Analiza
 8. Przykłady dobrych praktyk
 9. Metodologia badań
 10. Księga Dobrych Praktyk, opis projektu
 11. Zespół
 12. Koalicja

Publikacja współfinansowana ze środków:
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State, National Democratic Institute for International Affairs, Taube Foundation For Jewish Life & Culture, Kenneth Slater.

nasze publikacje