Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną.

Celem projektu było podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

Dzięki projektowi „Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” Żydowskie Stowarzyszenie Czulent uzyskało informacje na temat potrzeb organizacji mniejszościowych. Z pozyskanych ankiet wynika niewielka wiedza na temat wsparcia, które można uzyskać od administracji publicznej na rzecz rozwoju organizacji lub projektów celowych.

W ramach szkoleń organizacje dowiedzą się między innymi:

  • jak nawiązać współpracę z jednostką samorządową (informacja o wydziałach, jednostkach, pełnomocnikach);
  • jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa, o których musimy pamiętać);
  • jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa;
  • przykłady dobrych praktyk.

Projekt zrealizowany w 2018 roku.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Patronat:

  • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Wsparcie finansowe:

  • Fundacja im. Stefana Batorego

podobne projekty