Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie pandemii

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie pandemii

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w dobie pandemii

Niniejszy raport odpowiada na pytania: Jak kryzys związany z pandemią wpływa na pracę i działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych? Jakie są potrzeby organizacji mniejszości? Jakiego wsparcia, rozwiązań systemowych oczekują niniejsze organizacje w kryzysie?

Niniejsze badanie powstało we współpracy ze stroną mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Z jednej strony miało określić sytuację organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz potrzeby tychże organizacji. Z drugiej strony uzyskaliśmy informacje i opinie, które pozwoliły przygotować rekomendacje dotyczące oczekiwanych rozwiązań w okresie pandemii i wspierające wyjście z kryzysu.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. O badaniu
  3. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczące w badaniu
  4. Sytuacja organizacji mniejszościowych w dobie pandemii
  5. Edukacja mniejszościowa w dobie pandemii
  6. Sytuacja organizacji mniejszościowych – prognoza na 2021 rok
  7. Rekomendacje zmian systemowych wspierających działalność i funkcjonowanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w warunkach kryzysowych
  8. Podsumowanie badania
  9. Koalicja organizacji mniejszościowych realizująca badanie
  10. Zespół

Publikacja powstała w ramach projektu “Nationality, Ethnicity, and Coalition Building: Agenda Setting as a Mechanism for Collaboration Among Minority Groups in Poland”. Projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Fundację Zustricz, Fundację Sztuki Jaw Dikh.

Projekt finansowany ze środków „Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, Dutch Jewish Humanitarian Fund.

nasze publikacje