Mechanism for Collaboration Among Minority Groups and Liberals in Poland

Mechanism for Collaboration Among Minority Groups and Liberals in Poland

Szkolenie bazuje na powstaniu partnerstwa strategicznego, obejmującego działania mające na celu wzmocnienie i podniesienie kompetencji działaczy ze środowisk liberalnych i mniejszościowych. Warsztaty będą koncentrowały się na wymianie pomysłów, dobrych praktyk i doświadczeń oraz analizowaniu przykładów potencjalnych rozwiązań.

Szkolenie bazuje na powstaniu partnerstwa strategicznego, obejmującego działania mające na celu wzmocnienie i podniesienie kompetencji działaczy ze środowisk liberalnych i mniejszościowych. Warsztaty koncentrowały się na wymianie pomysłów, dobrych praktyk i doświadczeń oraz analizowaniu przykładów potencjalnych rozwiązań.

W ramach projektu osoby uczestniczące w szkoleniu skorzystały z cyklu szkoleń poświęconych działalności rzeczniczej i rozwijania kompetencji liderskich oraz budowaniu koalicji.

Szkolenia zostały podzielone na dwa komponenty związanych z rozwijaniem kompetencji liderskich, komunikacji, mediacji, budowaniu koalicji, budowaniu swojego wizerunku, rzecznictwa, zdobywania sojuszników jak i funduszy.

Każda z tych sesji sesji byłą podzielona na dwa rodzaje: 

  1. warsztat wprowadzający – szkolenie trwało do dwóch godzin. W tej części uczestniczą wszystkie osoby uczestniczące w programie. Szkolenia zostaną zorganizowane w dniach 27 – 30 września oraz 1 do 2 października. 
  2. konsultacje indywidualne oraz pracę w podzespołach – każda z osób uczestniczących, mogła wziąć udział w konsultacji z trenerem w celu przepracowania tematu lub kwestii, która daną osobę interesuje. Konsultacje odbędą się w dniach od 4 do 30 października.

Osoby uczestniczące dowiedzą się jak skutecznie opracować inicjatywę i zbudować koalicję, jak stworzyć plan i uzasadnienie inicjatywy poprzez mocny i angażujący argument bazujący na mowie korzyści i storytellingu  oraz w jaki sposób pracować ze społecznością lokalną dostosowując swoje możliwości do grupy docelowej i regionu.


Projekt zrealizowany w 2021 roku.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

  • Projekt Polska

Wsparcie finansowe:

  • Friedrich Naumann Foundation for Freedom

podobne projekty