Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Unzere Kinder Szkółka Niedzielna

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Majses – projekt wydawniczy

Krakowski Szlak Kobiet

Mifgashim be Polin

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

Żydowska Biblioteka im. ReMU